Personen met een functiebeperking

Ook Leuven Rides zijn in principe toegankelijk voor personen met een fysieke functiebeperking. Best contacteer je ons natuurlijk wel op voorhand voor een toer op maat van de specifieke noden van uw groep: we passen de opzet en of het traject waar nodig aan op basis van uw advies! We kunnen ook rijwielen voorzien die nodig zijn: tandems, een riksja - de deelnemer hoeft niet zelf te trappen maar zich kan laten rijden - ... laat ons weten welke de noden zijn en we bekijken samen hoe we die optimaal kunnen invullen. We zijn ervaren in het gidsen van deelnemers met een fysieke of mentale beperking. Hier vervolmaken we de beleving door in te zetten op verrassende zintuiglijke beleving langsheen het parcours. We hebben ook een gids die bedreven is in Vlaamse gebarentaal, voor dove of slechthorende deelnemers.
 
Dutch

Afbeelding: